publicaties


Leren veranderen onder druk

De Pabo met de 'rode kaart'

Joekie Blom, Hans Vermaak – Twynstra, 2001

In dit boekje is gekozen voor de Pabo in Amsterdam als voorbeeld van een grote veranderkundige opdracht in een organisatie in crisis. De verschillende fasen van het verandertraject worden beschreven, inclusief de aanleiding en kenmerken van de onderwijsomgeving. Ook wordt met betrokkenen teruggeblikt.

De casus vindt plaats in de onderwijswereld bij een Pabo die al jaren in de verdrukking zat. De onderwijsinspectie gaf de school een ‘rode kaart’. Hoe pijnlijk de situatie voor alle betrokkenen ook was, de Colleges van Bestuur kozen ervoor te investeren in de school en twee tot drie jaar uit te trekken voor het verder ontwikkelen van medewerkers en het curriculum. Dat zoiets nodig is, is niet uitzonderlijk. Dat het gebeurt des te meer. De situatie bij de Pabo is weliswaar uniek, maar veel van wat we daar aantroffen, vindt je ook elders in het onderwijs en zelfs daarbuiten terug. Er valt van de case te leren over hoe een lastige verandering onder druk kan worden aangepakt.