publicaties


Maatschappelijke organisaties veranderen

In: J. Boonstra e.a. Veranderen van maatschappelijke organisaties - Business Contact, 2017

Hans Vermaak, Jaap Boonstra

Jaap Boonstra heeft met een stel mensen een nieuw boek geproduceerd over het organiseren en veranderen in een specifieke omgeving: die van scholen, ziekenhuizen, universiteiten, openbaar vervoer, musea en dergelijke. Hij combineert zijn eigen ervaring daarin met die van vakgenoten zoals Mark van Twist, Yvonne Burger, Hans De Bruijn en Rob van Es. Hij laat ook opdrachtgevers aan het woord in praktijkhoofdstukken. Het is een dikke pil en de moeite waard. Een impressie van het boek krijg je in dit interview met Jaap. 

Ook ik heb er aan mogen bijdragen door twee van de zes conceptuele hoofdstukken samen met Jaap te schrijven: die waar we focussen op veranderkundige lessen. Het ene hoofdstuk gaat in op hoe je een context daarvoor schept, de tweede hoe je impact realiseert. Beide zijn hier als proefdruk te downloaden. Voorafgaande hoofdstukken gaan in op wat maatschappelijke organisaties typeert, in welk krachtenspel ze opereren, hoe ze betekenis geven aan hun werk en welke organisatievormen ze aannemen. Erna volgen praktijkhoofdstukken met casuïstiek. Ook allemaal relevant.

In de twee hoofdstukken van Jaap en mij gebruiken de spelmetafoor als manier om te beschrijven wat er allemaal bij veranderen komt kijken. Het daaruit geboren spelmodel is een rode draad in het boek als geheel geworden. Ik schreef twee korte artikelen/blogs waarin ik meer vertel over de waarden om vanuit een spelmetafoor te kijken en werken: klik hier om daar meer over te lezen.

Overigens komt Jaap Boonstra met een publieksvriendelijke beknopt boek dit jaar over dat spelmodel: zeg maar een tekst die inhangt tussen de korte schets van mijn blogs en de handboekachtige tekst van het maatschappelijke organisatie-boek. Ik denk het een aanrader is.