publicaties


Nestoren kijken terug op het adviesvak.

Een bijdrage leveren in gebrokenheid

Léon de Caluwé, Hans Vermaak – Management & Organisatie, 1997

Binnen twee dagen was het geregeld: Max Rubinstein, Wessel Ganzevoort, Hans van Londen en Miel Otto waren enthousiast om onder leiding van Maarten van Gils te praten over vijftig jaar adviestraditie.

De selectie was bewust eenzijdig: mannen met veel ervaring met een liefde voor organisatie-ontwikkeling en een gezicht in de branche. De centrale vraag voor de discussiebijeenkomst was: “Wat zijn de waardevolle constanten inzake organisatiedenkbeelden en adviesbenaderingen van de afgelopen vijftig jaar”. Wij noteerden markante uitspraken en gedeelde conclusies, alle geuit à titre personel in een gemoedelijke sfeer. Kernthema’s blijken:

  • De kloof tussen dwang en vrije expressie
  • Het integrale veranderingsmodel?
  • Adviseurs leren van  naar
  • Adviesrollen: magiërs en mystici
  • Dicht langs elkaar heen praten
  • De relatie tussen rode potlood en expansie
  • De tragiek van de individuele werknemer
  • Still confused but on a higher level