publicaties


Onderzoekend samenwerken in de jeugdzorg

Actieonderzoek als spiegel voor bestuurders

Hans Vermaak, Nicolette Engbers - Tijdschrift voor Begeleidingskunde 2016

Rond de zomer van 2015 deden we actieonderzoek naar de leefwereld van de jeugdzorg. Het onderzoek werd verricht ten behoeve van het collectief van Amsterdamse jeugdzorgbestuurders – vanuit het streven om voeling te houden met de praktijk en daar het eigen bestuurlijk handelen op af te stemmen. Het werd uitgevoerd door een gelegenheidscombinatie van een bestuurder (Nicolette Engbers van Altra) en een adviseur (ondergetekende).

Dit artikel doet verslag van drie inhoudelijke lessen uit dat onderzoek – vooral gericht op de samenwerking tussen zorg en onderwijs: 1) het risico van contra-organiseren, 2) de componenten van goed samenwerken en 3) de worstelingen en handelingsperspectieven op de weg daar naar toe. Daarnaast staan we stil bij de vormgeving van het onderzoek en hoe dat heeft uitgewerkt.

Omdat het zo’n actueel thema is, is besloten de bevindingen zo snel mogelijk vast te leggen en publiek te maken. Het is daardoor uitgeschreven als zelfstandig leesbaar artikel voor direct betrokkenen in Amsterdam en direct als voorpublicatie samen met het Tijdschrift Begeleidingkunde beschikbaar gesteld. Zo was het in het najaar vrij beschikbaar voor een breder publiek dat actief is in jeugdzorg en onderwijs, maar ook anderen die zich druk maken over grensoverschrijdende samenwerking in het sociaal domein. Daarnaast kan de aanpak interessant zijn voor veranderaars die actieonderzoek willen inzetten om complexe vraagstukken verder te helpen.

In mei 2016 is het artikel, met lichte aanscherpingen, definitief gepubliceerd. Die versie vindt je hier als download.

PS. Nadien is een tweede ronde van actieonderzoek op een ander aspect van de jeugdzorg gestart- wederom samen met enkele (andere) bestuurders. Klik hier als je er mee over wil weten.