publicaties


Snel, breed en diep

IT ondersteunde groepsprocessen

Hans Vermaak - Nieuwsbrief OOA, 1996

In de jaren negentig kwam groupware op als instrumentarium om horizontale multi-actor processen te ondersteunen. Ik was betrokken bij experimenten om in concrete verandertrajecten dit soort IT ondersteuning van groepsprocessen in te zetten en effectief te maken. Het artikel geeft inzicht in inzichten uit deze beginperiode van groupware om verandering te versnellen, te verbreden en te verdiepen.

Er is reden genoeg voor zo’n verkenning. De rode draad in organisatieconcepten– verplatting, lerende organisaties, empowerment, etcetera. – is dat steeds meer medewerkers bij sturing van werkprocessen betrokken worden. Ook de buitenwereld speelt hier in toenemende mate een rol bij, mede gegeven de groei in coproductie met klanten, in ketendenken en netwerkorganisaties. Veel vraagstukken zijn bovendien niet alleen multi-actor, maar ook multifactor: vele aspecten moeten worden meegenomen in analyse en handelen en er is al snel sprake van een informatie-overload. Daar komt nog een verlangen bij om besluitvorming te versnellen en te debureaucratiseren. Deze trends brengen managers in verlegenheid en zetten organisatieconcepten onder druk. Hoe lukt het met veel mensen complexe vraagstukken sneller te analyseren en hanteren?