publicaties


Veranderkunde in zeven vragen

Hans Vermaak - Holland Management Review, 2002

Veranderen is een relevant vak voor managers, medewerkers en adviseurs. Het is ook lastige materie. Professionaliteit lijkt het best te borgen via continue reflectie én het benutten van gestapelde kennis. Hiertoe zijn in dit artikel een aantal vragen en corresponderende richtingaanwijzers uitgewerkt.

Zeven vragen adresseren de meest hardnekkige problemen bij het sturen van veranderingen. Veranderaars zouden er een leven lang mee moeten stoeien. Het artikel is gebaseerd op onderzoek. Gedurende enkele jaren heeft een kernteam van vier mensen veranderkundige kennis bijeengebracht. Die kennis is veralgemeniseerd, getoetst aan de veelsoortige praktijk van managers en adviseurs in verandertrajecten en in 1999 samengevat in een handboek. Sindsdien is die kennis veelvuldig toegepast en op basis van deze ervaringen durf ik hier te proberen een verdere reductieslag te maken: zeven vragen en zeven richtingaanwijzers die tezamen een tour d’horizon geven van de veranderkundige body of knowledge. Ik durf te stellen dat veranderaars zich op glad ijs bevinden en het vak niet serieus genoeg nemen als ze zichzelf dit soort vragen niet stellen en dit soort richtingaanwijzers in de wind slaan.

Dit artikel was genomineerd voor de Professionele Publicatie Prijs 2002 van de ROA.