publicaties


Werken met rijke beschrijvingen van betekenisvolle gebeurtenissen

In: H. Boersema-Vermeer, Gertjan de Groot- Vakmedianet, 2016

Hans Vermaak

Een krachtige onderzoeks- en leervorm is het werken met rijke beschrijvingen. Ik reik hier een praktische werkwijze voor aan die je kan benutten voor jezelf maar ook als oefening met een groep.

De werkwijze is geschikt als je de vinger wil krijgen achter complexe vraagstukken. Die begrijp je niet door er op afstand naar te kijken, want het venijn zit in de finesses van onderlinge interacties e.d. Een betere benadering is dan om juist betekenisvolle gebeurtenissen te selecteren die typering zijn voor de dynamiek. En om vervolgens die gebeurtenissen in detail te typeren. Daardoor wordt de geleefde werkelijkheid deelbaar met anderen die met jou kunnen diagnosticeren wat er speelt. De meest overtuigende verklaringen bieden het aangrijpingspunt om handelingsperspectieven te vinden.

Ik ga in op de verschillende aspecten van de oefening; hoe je concrete gebeurtenissen selecteert en beschrijft, hoe je die met anderen meervoudig en systemisch interpreteert en vervolgens hoe je daaruit de onderstroom deduceert en handelingsperspectieven vindt. Ik geef voorbeeldinstructies, schrijftips en een format en tijdschema voor bespreking. Ik verbind het ook met literatuur.

De werkvorm past zowel in een traditie van kwalitatief onderzoek waarin je kennis oogst uit praktijkvoorbeelden als in een veranderkundige traditie waarin je diagnostisch zoekt naar de kern van een vraagstuk. Ik heb er veel ervaring mee opgedaan en vind de vorm nog steeds buitengewoon krachtig. Warm aanbevolen dus voor ieder die een tandje dieper wil gaan.

Je kan de aanpak hier gratis downloaden. Je leest het dan in de vorm zoals die is  gepubliceerd in  ‘Werken met Leren Veranderen’ een werkboek met oefeningen en aanpakken van mensen uit de praktijk. Je kan mij ook een uitleg erover horen geven op onderstaand filmpje – gemaakt als ‘munitie’ voor de opleiding ‘Succes met je Werkvorm’ bij Sioo.