publicaties


Experimenteren en opschalen

Hoe ministeries zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Martin Schulz, Petra Ophoff, Marije Huiting, Hans Vermaak, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist - NSOB 2020

In dit deze publicatie gaat een team van onderzoekers van Nsob in op de dynamiek van experimenteren en opschalen in de context van maatschappelijke vraagstukken. Als je het leest krijg je een beeld van de verschillende manieren waarop je met experimenteren kan omgaan, hoe je opschalen kan organiseren en hoe je die twee processen met elkaar verbindt.

Dat is relevant want veel maatschappelijke vraagstukken verlangen zowel kleinschalige vernieuwing als grootschaliger inbedding. Dat beeld is verder relevant omdat er veel variëteit is in hoe je dat experimenteren en opschalen kan doen. Dat is goed nieuws want het maakt mogelijk ‘arrangementen’ op maat te bedenken die goed werken rond een specifiek vraagstuk. Het is ook slecht nieuws omdat spraakverwarring makkelijk ontstaat en dat helpt zulke collectieve processen niet.

De publicatie verschaft taal voor deze variëteit en indicaties welke vormgeving wanneer verstandig is. Reken op tekst en uitleg over het onderwerp gebaseerd op een jaar lang onderzoek in literatuur en praktijk. Reken ook op werkbladen om er zelf met mensen om je heen mee aan de slag te gaan. Ook zijn er een stel introducerende filmpjes, die het essay toelichten en hoe je ermee. kan werken: klik hier. Hierbij een introductie alvast middels zeven vragen over het essay aan Petra, Jorren en mijzelf:

Omdat het een Nsob publicatie is, is er speciale aandacht voor de rol van de overheid. Bij het  praktijkonderzoek hadden we toegang tot de cases van de verschillende ministeries die met experimenteren en opschalen in de weer zijn, variërend van aardgasvrije wijken en kringlooplandbouw tot het vangen van drones met zee-arenden en gelijke kansen in de arbeidsmarkt.