publicaties


Nabeschouwing

In: K. Kuitenbrouwer, T. Goudswaard, A. Schamineé. SocialDesignForWickedProblems - HNI, 2014

Hans Vermaak

Gedurende een half jaar hebben social designers en organisaties met veel enthousiasme samengewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe perspectieven voor taaie vraagstukken. Deze projecten waren onderdeel van het praktijkonderzoek SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS (SDFWP).

SDFWP werd ingegeven door een snel breder worden beweging waarin enerzijds kunstenaars en ontwerpers zich ontwikkelen tot social designers met de bedoeling met hun kennis en kunde impact te hebben op sociaal-maatschappelijke vraagstukken, en anderzijds organisaties op zoek zijn naar nieuwe manieren om tot werkende strategieën voor diezelfde vraagstukken te komen.

Op 24 oktober presenteerden betrokkenen de resultaten van drie SDFWP-projecten tijdens (natuurlijk) de Dutch Design Week. Ze laten zien hoe het vraagstuk van nieuw perspectief is voorzien en wat dat heeft gedaan voor de betrokken bij dat vraagstuk. Maar ze presenteren er ook een publicatie waarin lessen zijn getrokken over social design op een metaniveau. Wat is er nodig om deze discipline verder tot wasdom te laten komen? Zie hier meer info over de workshop. 

De publicatie kan je gratis in zijn geheel lezen door op de bestellink te klikken. Mijn bijdrage is een nawoord in het geheel. Dat zie je vanzelf als je de publicatie doorloopt. Of download die hier.

Het is overigens niet de eerste keer dat ik een beschouwing mocht geven op het werk van social designers. In een eerdere levensfase was ‘No Academy’ al actief in op dit vlak. Allemaal wat priller maar ook toen al buitengewoon inspirerend. De verslagen uit die periode zijn minder digitaal, maar een scan van mijn beschouwing van toen onder de titel “Constructief afwijken rond taaie vraagstukken” wil ik je niet onthouden. Klik hier om die te lezen.