publicaties


Strategieën voor veranderen

In: J. Boonstra. Perspectieven op veranderen. Vakmedianet, 2018

Hans Vermaak

Kiezen voor de juiste veranderstrategie vraagt nogal wat. Daarbij gaat het niet zozeer om allerlei kenmerken van de diverse strategieën, maar met name om de (werkings)principes die aan de verschillende strategieën ten grondslag liggen en om wat er nodig is om die principes in een organisatie werkbaar te maken. In dit hoofdstuk geef ik eerst een overzicht van de veranderstrategieën die beschikbaar zijn en ga ik vervolgens in op hoe daaruit een keuze is te maken. Toch wordt in de praktijk lang niet altijd een aanpak gekozen die goed bij de situatie past. Negen valkuilen verklaren waarom dat zo is. Ze komen veel voor. In de tweede helft van het hoofdstuk bespreek ik hoe je deze valkuilen tijdig onderkent en kunt omzeilen.

Het hoofdstuk is deel van een boek onder redactie van Jaap Boonstra waarin acht auteurs hun licht laten schijnen over verschillende aspecten van organisatieverandering. Dat geeft – in de woorden van Jaap – een rij beeld op van de dynamiek in organisaties. Aan bod komt onder meer hoe je verandering vormgeeft, maar ook hoe je omgaat met weerstand of welke interventies er denkbaar zijn. De samenstelling van de bundel is niet toevallig: het zijn auteurs die eerder ook betrokken waren bij een audioreeks over het onderwerp: een CD box die een kleine tien jaar terug uitkwam. Sommige van de bijdragen leken ‘klassiekers’ en dus zijn – na een lichte update – nu in deze bundel opgenomen.

In mijn specifieke geval is mijn eerdere verhaal ook in twee korte artikelen destijds samengevat. Dit hoofdstuk biedt daar een geupdate betere versie van. Echter, wie toch graag de ‘oude’ artikelen benut uit Management Executive, die kan daarheen surfen: ‘Kies de juiste strategie!’ (deel I) en ‘Valkuilen bij het situationeel kiezen van een aanpak!’ (deel II).