publicaties


Kies de juiste strategie!

Veranderen (1)

Hans Vermaak - Management Executive, 2008

Kiezen voor de juiste veranderstrategie vraagt nogal wat. Daarbij gaat het niet zozeer om allerlei kenmerken van de diverse strategieën, maar met name om de (werkings)principes die aan de verschillende strategieën ten grondslag liggen en om wat er nodig is om die principes in een organisatie werkbaar te maken. In dit artikel geef ik een overzicht van de veranderstrategieën die beschikbaar zijn, en ga ik nader in op hoe daaruit een keuze is te maken.

Van dit artikel is een volledige verschenen in de database van Management Executive:  deze kan je downloaden met de button rechts.
Er is ook een beknopte versie in mooiere layout opgenomen in het blad Management Executive: Deze kan je downloaden door hier te klikken.

In een vervolg artikel komt dan aan de orde hoe dat keuzeproces in de praktijk uitpakt. Ik bespreek dan met name welke valkuilen zich daarin kunnen voordoen en hoe je die kan omzeilen.