actueel

Voorjaarsoogst in één oogopslag

Het was een productief voorjaar wat publicaties betreft: zeven nieuwe teksten. Ik breng je up to date. 

Samen werken, samen leren en samen sturen in de jeugdhulp

Meteen in het begin van 2017 kwam een nieuw onderzoek uit over samen werken, samen leren en samen sturen in de jeugdhulp – uitgevoerd samen met Renske Emmelkamp en Cees van der Wal:“Hoe generalisme het werken met LVB-gezinnen verrijkt”. Het was het tweede actieonderzoek in de Amsterdamse jeugdhulp. Het eerste onderzoek kwam een half jaar daarvoor uit: “Onderzoekend samenwerken in de jeugdzorg:  Actieonderzoek als spiegel voor bestuurders” – geschreven samen met Nicolette Engbers.

Spelmetafoor van veranderen

Ik schreef twee kleine publicaties dit jaar over een andere manier van kijken naar veranderen: “Veranderen als samenspel”. Het eerste deel heet “Het einde van de man met het plan”, het tweede “Een praatplaat voor degelijk spel”. Begin van het jaar kwamen ze uit als blogs, recent zijn ze uitgekomen in het blad ‘Management Executive.

De publicaties zijn een ‘spin off’ van het meeschrijven aan het nieuwe boek van Jaap Boonstra “Veranderen van maatschappelijke organisaties” waar nog heel wat andere mensen ook aan meeschreven. Twee van de conceptuele kernhoofdstukken gaan over veranderen en schreef ik met Jaap samen. Het boek werd halverwege dit voorjaar gelanceerd.

Zelfsturing onder de loep

Samen met Michiel de Ronde en Maartje de Vries schreven we “De hiërarchie voorbij: tien wetmatigheden over zelfsturing. Gedachtewisseling over organisatieontwikkeling en begeleidingskunde”. Het kwam begin van dit jaar uit in het Tijdschrift voor begeleidingskunde.

Actieonderzoek en kleurendenken: wetenschappelijke publicaties

Internationale artikelen zitten altijd een tijd in de pijplijn voor ze daadwerkelijk gepubliceerd zijn. In die periode worden ze dan ook altijd nog verder aangescherpt. Je kan ze soms al kennen van eerdere versies, zoals conferentiepapers of Nederlandstalige publieksversies. Dit voorjaar zagen twee het licht:

“Four contexts of action research. Crossing boundaries for productive interplay” kwam deze maand uit in het International Journal of Action Research. Ik schreef het samen met Gertjan Schuiling.

“Creating a colorful model of change: Reflection on developing theory as scholar-practitioners” kwam eerder dit voorjaar uit in het Journal of Management Inquiry. Ik schreef het samen met Leon de Caluwe.

Meer?

Zit er nog meer in de pijplijn? Jazeker… Een nieuw boek komt meteen na de zomer uit. Ik laat er snel meer over weten….