publicaties


De veranderkleuren herbezien na twintig jaar

Management & Organisatie, 2019

Hans Vermaak, Léon de Caluwé

Het grootste, recentste en degelijkste overzichtsartikel over het kleurendenken is gepubliceerd.

Het staat in de M&O special rond ‘Leren Veranderen’ ter ere van het verschijnen van de 3e herziene editie en is een vrije vertaling van een Engelstalig hoofdstuk in het ‘canon’ van veranderkunde‘.

De veranderkleuren bieden een overzicht van veranderparadigma’s dat twintig jaar geleden het leven zag en sindsdien intensief is gebruikt, getest, gegroeid en gedeeld door zowel praktijkmensen als wetenschappers. In dit artikel beschrijven we hoe we de theorie nu zien en hoe we hem in de literatuur situeren. Verder worden de vier hoofdtoepassingen beschreven, inclusief vuistregels die zijn afgeleid uit reflectie op de praktijk.

Het artikel illustreert dat de kleurentheorie door mensen heel verschillend begrepen kan worden, zowel in termen van haar theoretisch fundament als in termen van de complexiteit van haar toepassingen. Dat heeft waarschijnlijk bijgedragen aan haar veelzijdigheid. Door de belangrijkste inzichten bijeen te brengen, hopen we zowel een actueel overzicht te bieden als haar rijkheid te schetsen.

In de M&O special “Twintig jaar Leren Veranderen: Hoe een Nederlandse klassieker zijn weg vond in onderwijs, praktijk en wetenschap” staan verder drie reflectieve verslagen van rondetafelgesprekken met collega’s over allerlei aspecten van het werken met Leren veranderen. De gesprekken werden georganiseerd rond drie arena’s die zich elk anders tot het gedachtegoed verhouden: die van de opleiders, praktijkmensen en wetenschappers.