Taaie vraagstukken – enkele verwijzingen

Voor mensen die de lezing/workshop bijgewoond hebben over ‘plezier beleven aan taaie vraagstukken’ zijn hier wat aanvullende materialen opgenomen.

Als introductie:

een korte powerpoint presentatie als ‘flitsintroductie’

een kort artikel dat enkele kernideeën samenvat

een pleidooi voor het combineren van veranderen met onderzoek en leren

hoe je weerbarstigheid hanteert in verwaarloosde organisaties versus gezonde organisaties

Wil je je echte verdiepen, dan kom je bij een stevig boek uit:

de tweede editie van het boek ‘plezier beleven aan taaie vraagstukken’

Er zijn ook uitstapjes waarin de ideeën (impliciet) gerelateerd zijn aan een thema. Ik noem er een paar:

hoe je anders met kwaliteitszorg om kan gaan. 

– hoe samenwerking in de jeugdzorg goed kan verlopen

– een verkenning van actieonderzoek 

– hoe je kan kijken naar ‘eigen kracht’. 

hoe je een hulprelatie vormgeeft zonder eigenaarschap te ondergraven

N.B. Er is veel additioneel materiaal (gratis) toegankelijk. Je krijgt een indruk als je hier klikt: je gaat dan naar de  beschikbare publicaties (inclusief instrumenten, video’s, blogs e.d.) Door op het genre ‘complexe vraagstukken’ te klikken, zit je het snelst bij verwante inhoud. Voor wie veel in het buitenland of in het Engels werkt, zijn er ook materialen over het kleurendenken in het engels te vinden.