publicaties


veranderen

 
  download publicatielijst
Veranderen is het meest centrale thema in mijn werk dus daar is hier veel over te vinden. Als basiskennis geldt het handboek ‘Leren Veranderen’, waarin het kleurendenken is uitgewerkt en waar je leest hoe je ambachtelijk met de verschillende veranderfasen vormgeeft. Over deze onderwerpen zijn ook deelartikelen en er een heus werkboek. Er zijn ook videolezingen over veranderontwerp en over transities. Alles over ontwerp is op een andersoortige manier verwoord in een spelmetafoor in ‘Veranderen als samenspel’. Daarnaast is er ‘veranderkunde voor gevorderden’ dat zich richt op complexe vraagstukken. In ‘Iedereen verandert’ wordt dat benadert op menselijke maat. In het handboek ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ wordt dat dieper uitgespit. Ook daar zijn afgeleide artikelen en video’s bij, maar die kan je nog sneller vinden in het genre ‘complexe opgaven’. Startsuggesties ☛ Basiskennis vind je in het handboek 'Leren Veranderen', het artikel 'Veranderkunde in zeven vragen' (als samenvatting) en de video 'Vormgeven van verandering'. ‘Iedereen verandert’ is de snelste introductie in meer complexe verandering.

 

Lange podcast over ‘iedereen verandert’

Podcast door Kim Spinder - Innovatiewasstraat BNR, 2017

Kim Spinder, zelf een adviseur en spreker over innovatie, maakt lange podcasts onder de titel ‘De innovatie-wasstraat’. Daarin bevraagt ze vernieuwers een uur lang. Delen ervan komen vervolgens weer langs op de radio bij BNR. Dit keer was ik aan de beurt. Lees meer…

Video-reeks ‘Het vormgeven van verandering’

Hans Vermaak - Crowdale 2014
Een online college waarin wordt besproken hoe je de belangrijkste ontwerpfouten in veranderplannen kan vermijden.

Dat verandertrajecten niet eenvoudig zijn, kan iedereen die er mee te maken heeft gehad beamen. Ik bespreek in deze online collegereeks hoe je de kans op een succesvol verandertraject aanzienlijk vergroot. In veel veranderplannen worden gelijksoortige ‘weeffouten’  gemaakt. Met alle energie die naar het rechtzetten van deze fouten gaat, kunnen de veranderopgaven zelf in het geding komen. Met stagnatie als gevolg. Lees meer…

De hiërarchie voorbij? Tien wetmatigheden over zelfsturing

Maartje de Vries, Hans Vermaak, Michiel de Ronde - Tijdschrift voor Begeleidingskunde 2017
Wat maakt en breekt zelfsturing in organisaties?

Met de sterk toegenomen invloed van regel- en controlesystemen in organisaties is ook de roep om zelfsturing krachtiger geworden. In dit artikel wordt de verschuivende verhouding tussen professionele zelfsturing en hiërarchische controle verkend Lees meer…

Iedereen verandert. Nu wij nog.

Een gids voor veranderaars, werkers, leiders, activisten, adviseurs, begeleiders, docenten, onderzoekers, studenten, innovators.

Hans Vermaak - Vakmedianet, 2017

We veroorzaken dagelijks verandering. En we ondergaan het ook dagelijks. Iedereen verandert dus –
 zij het niet altijd succesvol. Dit boek laat zien hoe je in je directe omgeving het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie in een verandering meeneemt en hoe je zelf stevig genoeg in je schoenen staat om beide met succes te doen.

Het maakt daarbij niet uit of je werkt in zorg of dienstverlening, op werkvloer of in bestuurskamers. Het is voor iedereen die verandering vrijwillig oppakt, voor wie het op haar bord heeft gekregen of voor wie het als zijn vak ziet. Het is dus voor een breed publiek.  Lees meer…

Veranderen kan complex zijn, dat maakt het zo leuk

Interview door Pierre Spanninks - Managementboek magazine, 2017

“Veranderaars zijn verspreid door alle lagen van de organisatie te vinden. Juist ook op de werkvloer. Daarom wilde veranderkundige Hans Vermaak na twee dikke pillen ook graag eens een toegankelijker boek schrijven. Maar zonder de lessen uit de handboeken plat te slaan. Want veranderen kan complex zijn…”

Zo start een van de interviews rond het nieuwe boek ‘Iedereen verandert’, die net verscheen in managementboek magazine. Klik hier om hem on line te lezen. 

Videolezing ‘HR professional als veranderaar’

Hans Vermaak - A&O/Public Cinema, 2016

Wat maakt je je als HR professional krachtig? Wat kan je afkijken van de veranderkunde daarin? Wat zijn de zes grootste uitdagingen? En hoe pak je die het best op?  Lees meer…

Four contexts of action research

Crossing boundaries for productive interplay

Gertjan Schuiling, Hans Vermaak - International Journal of Action Research, 2017

This paper explores how action research takes place within and between four contexts: adding practical value, improving institutions, developing professions, and contributing to theory. We argue that action research is more than those activities conducted within these contexts: it is a process of handling the generative tensions in the boundary regions. Lees meer…

Samen werken, leren en sturen door jeugdhulp-teams

Hoe generalisme het werken met LVB-gezinnen verrijkt

Hans Vermaak, Renske Emmelkamp, Cees van der Wal - OKT Amsterdam, 2017

De tweede helft van 2016 deden we een nieuw onderzoek naar de leefwereld van de jeugdhulp in Amsterdam in samenwerking en opdracht van het collectief van Amsterdamse jeugdzorgbestuurders. Dit keer was de vraag hoe teams effectief omgaan met kinderen en ouders met licht verstandelijke beperking. Lees meer…

Plezier beleven aan taaie vraagstukken

Werkingsmechanismen van vernieuwing en weerbarstigheid

Hans Vermaak - Vakmedianet, 2015
Veranderkunde voor gevorderden: hoe je mooie dingen voor elkaar kan krijgen rond complexe vraagstukken

Dit boek is voor veranderaars die complexiteit niet schuwen. Het is een tweede herziene editie van het in 2009 gepubliceerde handboek. Het gaat in op taaie vraagstukken die je in overvloed in elke organisaties vindt en die van waarde zijn: denk aan samenwerking tussen professionals, ondernemende bureaucratieën, verandering van organisatiecultuur, duurzaam ondernemerschap of multiculturele samenwerking. Zulke vraagstukken kenmerken zich door complexiteit: veel factoren en veel actoren hebben er mee te maken. Ze zijn niemand en van iedereen tegelijk. Het maakt ze zowel lastig kenbaar als moeilijk maakbaar.

Lees meer…

Veranderen als samenspel

Het einde van de man met het plan? Een praatplaat voor degelijk spel!

Hans Vermaak - OOA site, 2017

De taal die we gebruiken bij organiseren en veranderen heeft een hardnekkige ingenieursklank die wijst op een achterliggende machinemetafoor. Dat past steeds minder bij de uitdagingen waar organisaties voor staan. Kan je vanuit een andere metafoor naar veranderen kijken? Lees meer…

Weerbarstigheid hanteer je niet met dikke plannen

Start bij de geleefde werkelijkheid, niet bij de papieren wenselijkheid

Hans Vermaak, Joost Kampen - Holland Management Review, 2014
Wat hebben 'verwaarloosde organisaties' en 'taaie vraagstukken' met elkaar te maken?

Als de organisatie verandermoe is en een verandering weerbarstig blijkt, past ‘meer van hetzelfde’ niet meer. Tegen alle reflexen in kun je dan beter pas op de plaats maken en met alle betrokkenen nagaan hoe eenieder de problemen in stand helpt te houden. Pas daarna kan iedereen verantwoordelijkheid leren nemen het anders te doen. Dat geldt niet alleen in organisaties waar men niet tot innovatie komt, maar ook waar de basis niet op orde is.  Lees meer…

Herschrijven van de ongeschreven regels

In: S. van de Veer, L. Peters. Move before you're ready - Van Duuren, 2016

Hans Vermaak
Everything you always wanted to know about culture change

Eindelijk dan: een kort verhaal over cultuurverandering. Daar schrijf ik normaal niet over. Ik geloof dat veel gesprekken over de gewenste cultuur eigenlijk Lees meer…

Leren veranderen

Een handboek voor de veranderkundige

Léon de Caluwé, Hans Vermaak - Kluwer, 2006
Een overzicht van veranderundige know how. Geschikt voor professionele verbreding.

‘Leren veranderen’ is het geheel herschreven handboek van Léon de Caluwé en Hans Vermaak. Sinds zij in 1999 de eerste versie publiceerden, is het boek populair geworden. Het is een stabiele bestseller op het gebied van veranderkunde in Nederland. Het wordt gebruikt door managers, adviseurs en andere veranderaars en is een vast onderdeel in tientallen opleidingen. In 2003 kwam een Engelse versie van het boek op de markt (Learning to Change) waardoor het ook internationaal toegankelijk is. Lees meer…

Maatschappelijke organisaties veranderen

In: J. Boonstra e.a. Veranderen van maatschappelijke organisaties - Business Contact, 2017

Hans Vermaak, Jaap Boonstra
Context maken en impact hebben

Jaap Boonstra heeft met een stel mensen een nieuw boek geproduceerd over het organiseren en veranderen in een specifieke omgeving: die van scholen, ziekenhuizen, universiteiten, openbaar vervoer, musea en dergelijke. Hij combineert zijn eigen ervaring daarin met die van Lees meer…

The colors of change – revisited

In: R. Shani & D. Noumair. Research in Organizational Change and Development (vol. 26) - Emerald, 2018

Hans Vermaak, Léon de Caluwé
Situating and describing the theory and its practical applications

This is the most up to date, complete and concise publication on the colors of change. It is written for both practitioners and academics that want to go beyond the basics. Those who already know about this change theory are likely to be surprised to find there is more to both the model and its applications Lees meer…

Werken met rijke beschrijvingen van betekenisvolle gebeurtenissen

In: H. Boersema-Vermeer, Gertjan de Groot- Vakmedianet, 2016

Hans Vermaak

Een krachtige onderzoeks- en leervorm is het werken met rijke beschrijvingen. Ik reik hier een praktische werkwijze voor aan die je kan benutten voor jezelf maar ook als oefening met een groep. Lees meer…

Ruimte om te exploreren

In: G. Smid, E. Rouwette. Onderzoekende professionaliteit - Van Gorcum, 2009

Hans Vermaak
Onderzoeken integreren als deel van ons vak als veranderaars en opleiders

Je kunt meer halen uit veranderen, professionaliseren en onderzoeken door ze niet als gescheiden werelden te zien, maar als praktijken en gemeenschappen die elkaar kunnen versterken. Lees meer…

Het creëren van een kleurrijk verandermodel

Casestudy naar theorieontwikkeling

Hans Vermaak, Léon de Caluwé- M&O, 2015
Een reflectie op de historie van het kleurendenken: hoe kunnen we eigenlijk theorie vanuit de praktijk ontwikkelen?

Dit artikel beschrijft hoe de auteurs bijna twintig jaar geleden een metatheorie over verandering het licht deden zien – nu bekend als de kleurentheorie – en hoe die theorie zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. De artikel biedt een terugblik, aan de hand van het vierfasemodel van theorieontwikkeling van Smith en Hitt. De auteurs proberen te doorgronden waardoor een creatief idee vele verschijningsvormen kreeg, een krachtige theorie werd en nu breed wordt gebruikt. Lees meer…

Valkuilen bij het situationeel kiezen van een aanpak!

Veranderen (2)

Hans Vermaak - Management Executive, 2008
Vuistregels voor het opstellen van een veranderstrategie die werkt.

Er zijn allerlei veranderaanpakken. Die werken niet even goed in elke situatie. Er is daardoor winst te boeken met het kiezen van een aanpak die echt goed past. Toch kom het daar in de praktijk vaak niet van. Negen veel voorkomende valkuilen helpen verklaren waarom. Zoals het opstellen van ‘integrale veranderplannen’ waarin veel te veel wordt aangepakt en alle focus ontbreekt. Of zoals ‘ons produkt is uw probleem’ waarin de diagnose wordt overgeslagen. Het goede nieuws is dat de valkuilen te omzeilen zijn. Dit artikel biedt daar een helpende hand bij. Lees meer…

Kies de juiste strategie!

Veranderen (1)

Hans Vermaak - Management Executive, 2008
Het kleurendenken in kort bestek. Als houvast bij het kiezen van een veranderaanpak

Kiezen voor de juiste veranderstrategie vraagt nogal wat. Daarbij gaat het niet zozeer om allerlei kenmerken van de diverse strategieën, maar met name om de (werkings)principes die aan de verschillende strategieën ten grondslag liggen en om wat er nodig is om die principes in een organisatie werkbaar te maken. In dit artikel geef ik een overzicht van de veranderstrategieën die beschikbaar zijn, en ga ik nader in op hoe daaruit een keuze is te maken. Lees meer…

Het verlangen naar angst

Hans Vermaak - Opleiding & Ontwikkeling, 2014
Mijn reflectie op een klassiek interview met Edgar Schein over hoe leren wel en niet werkt.

Edgar Schein gaf een provocerend interview ‘De angst om te leren’. Ik kreeg het verzoek er kritisch op te reflecteren. Die handschoen nam ik aan. Het interview stond oorspronkelijk in Harvard Business Review en in Nederland ook in het blad Opleiding & Ontwikkeling. De tekst is veelgelezen en zet je aan het denken. Nu – tien jaar later – publiceert O&O het nogmaals met enkele reflecties erbij.  Lees meer…

Video-lezing ‘Eigen Veranderkracht’

Hans Vermaak - Jaarcongres Organiseren, Adviseren, Begeleiden 2014
Eerder een troostrijk besef dan een hoopvol recept

Eigen (verander)kracht is een populair thema op dit moment. Geen toeval dat het Jaarcongres juist dit als thema uitkoos. Ik mocht een van de keynotes verzorgen. Daar was ik wel blij mee want je kan mooie maar ook heel foute dingen met dit thema doen. Lees meer…

Video-lezing ‘Vuistregels en doodzondes bij grote transities’

Hans Vermaak - Stadsregio Amsterdam 2012
Niet één grote verandering, 
maar meerdere soorten verandering naast elkaar

Op 21 juni en later nog eens op 1 oktober 2012 mocht ik een verhaal vertellen over grootschalige transitieprocessen. In dit geval ging het over de decentralisatie van de jeugdzorg in de Regio Amsterdam. Een lastig proces. Dat verhaal is echter aardig generiek. En dus ook wel handig bij andere grote transities. Lees meer…

Casusreflectie middels ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’

Maartje de Vries - Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2016

De redactielid van het tijdschrift reflecteert op eigen complexe verandercasuïstiek en gebruikt hierbij mijn boek over het omgaan met taaie vraagstukken. Ik vind het wel een mooi voorbeeld van zowel reflectief naar eigen handelen kijken als het begrijpen en benutten van literatuur. Ik weet uit ervaring dat dit boek niet zomaar snel samen te vatten is Lees meer…

Interactieve website ‘Werken met Leren Veranderen’

Een werkboek voor de veranderkundige

Léon de Caluwé, Gertjan de Groot, Hanna Boersema-Vermeer, Hans Vermaak - Kluwer, 2013
Dé verzamelsite van methoden, oefeningen en beschouwingen om ons veranderkundig ambacht over te brengen en in de praktijk te brengen.

Sinds juni 2013 is de website in de lucht. De site is opgezet als aanvulling op het handboek ‘Leren Veranderen’ dat ik met Léon de Caluwé schreef en herschreef. Er was sinds jaar en dag veel vraag naar werkvormen, cases, columns, literatuur, onderzoek : kortom naar allerlei materiaal en methoden om de theorie nog beter in de praktijk te brengen. Of beter over te brengen aan studenten.

Vorig jaar boden Gertjan de Groot en Hanna Boersema-Vermeer aan om met ons twee als redacteuren op te treden van een site waarin we dit soort materiaal delen, maar vooral ook verzamelen. Lees meer…

Using causal loop diagrams to deal with complex issues

In: D. W. Jamieson, Barnett & A Buono (eds.) Consultation for Organizational Change Revisited - Information Age Publishing, 2016

Hans Vermaak
Mastering an instrument for systemic and interactive change

A persistent stereotype of consultants is that of experts who have all the answers. However, the more complex problems are, the less consultants are able to provide ‘magical solutions’. Causal loop diagrams (CLDs) are a powerful tool to deal with issues characterized by content complexity and process complexity. Lees meer…

The color card trick

In: H. Boersema-Vermeer, Gertjan de Groot- Vakmedianet, 2016

Hans Vermaak

Leren over diagnosticeren van verandering via enkele youtube video’s… Dat kan. Lees meer…

Video-lezing ‘Plezier beleven aan taaie Vraagstukken’

Hans Vermaak - Plan C, Brussel 2012
Een uurtje luisteren als flitsintroductie in het hanteren van complexe vraagstukken

Op 29 november 2012 was ik uitgenodigd een keynote te verzorgen over het omgaan met taaie vraagstukken in Brussel. Er was een bijeenkomst belegd voor de ‘community’ rond Plan C – een Vlaams informeel transitienetwerk rond duurzaam materialenbeheer. Ik maakte een selectie uit het gedachtengoed van vernieuwingsmechanismen rond taaie vraagstukken Lees meer…

Video-lezing ‘Het kleurendenken van veranderen’

Hans Vermaak - PMB, Gemeente Amsterdam 2013
Een actuele uitleg van een veelgebruikt veranderconcept.

Op 23 mei 2013 gaf ik bij de Gemeente Amsterdam een introductie over het spectrum van veranderkundige benaderingen. In een klein uur schets ik de vijf belangrijkste veranderbenaderingen die je in de theorie en in de praktijk ziet – elk gelabeld met een kleur. Lees meer…

Navigating Institutional Complexity

Textual Agency for Cross-Level Change

Danielle Zandee, Hans Vermaak & Irene Jonkers - Paper Organizational Discourse Conference, 2014

Current reforms in for instance health care or community development in troubled neighborhoods, are brave attempts at social innovations toward a more sustainable society. Such innovations ask for the questioning, discarding and renewal of ingrained practices and their re-assemblage into novel forms of collective, coordinated action. Societal, macro – level transitions play out in organizational change efforts that are especially challenging because they need to address “wicked problems” that are complex and ambiguous in terms of both content and process and therefore defy the application of simple, short – term solutions. Instead, they require a multidimensional approach and the involvement of many actors with different interests, viewpoints and affiliations. Lees meer…

Protected: Video-lezing ‘Waardenvolle professionaliteit’

Hans Vermaak - Windesheim Parade, 2015
Hoe kan je duurzaam organiseren dat werk deugt en deugd doet?

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Een academische ideeënbazaar

Ard-Pieter de Man & Hans Vermaak - Management & Consulting, 2015
Een impressie van de Annual Academy of Management Meeting 2015

De 75e meeting van de Academy of Management vond in Vancouver plaats afgelopen augustus – vijf dagen lang. Door er rond te lopen krijg je ook een idee waar het veld zich heen beweegt. Ard Pieter de Man en ik schreven een impressie voor de thuisblijvers Lees meer…

De verandering kleurt de communicatie

In: E. Blokland, M. Neyzen, S. Wagenaar. Communicatie van organisaties – Kluwer, 2012

Hans Vermaak
Over het belang van meervoudigheid, de valkuil van klantvriendelijkheid en de verschuivende rol van communicatieprofessionals.

Verandervraagstukken zijn divers. Gelukkig zijn er verschillende soorten veranderbenaderingen om daar recht aan te doen. Dat vraagt wel ‘matching’ en verstand van zaken om dat goed te doen, soms tegen de stroom in. Ook de daarmee communicatie-inspanningen verschillen: je communiceert heel anders bij een bestuurlijke fusie dan bij een cultuuromslag. De geloofwaardigheid staat of valt daarbij ook nog bij het niet ‘te mooi’ maken. Lukt het dilemma’s te delen, fair te zijn over schaduwkanten of zelfs mensen te verontrusten als dat nodig is? Lees meer…

Je kunt de kleuren (niet) overstijgen

In: L. de Caluwé e.a. Spannend Veranderen - Vakmedianet, 2015

Hans Vermaak

Eind mei 2015 gaf Léon de Caluwé zijn emeritaatslezing die inmiddels is uitgegeven onder de titel ‘Spannend veranderen: over spanningen bij veranderen en adviseren’. Dat verhaal beslaat ruim 100 pagina’s maar staat niet op zichzelf: het is vergezeld door 140 pagina’s reflectie door twintig vakgenoten. Lees meer…

Creating a colorful model of change

Reflection on developing a theory as scholar-practitioners

Hans Vermaak, Léon de Caluwé- Journal of Management Inquiry, 2017

This article describes how, almost twenty years ago, we came up with a meta-theory of change, now referred to as the “color model,” and how that theory has developed over time. We look back, using Smith and Hitt’s four-stage model of theory development, to better understand how one creative idea took on many manifestations, became a robust theory and is now widely used. Lees meer…

Protected: Video-intro ‘Actieonderzoek over grenzen heen’

Hans Vermaak - CKO Politieonderwijsraad 2015
Wat maakt samenwerking tussen praktijk en wetenschap waardevol en wat maakt het moeilijk?

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Planning deep change through a series of small wins

Hans Vermaak - Best Paper Academy of Management, 2013
Find out why large scale change is rarely deep and why linear change paralyzes.

Complex issues require continuous change that is planned incrementally. This paper focuses on how such emergent change can be shaped through a process of small wins and explains how this may even use adversity to fuel the change. The research shows how planning is anything but an innocuous support activity for change efforts and describes how it can either frustrate or enable deep change. Lees meer…

Veranderkunde in zeven vragen

Hans Vermaak - Holland Management Review, 2002
Een korte introductie in de basics van veranderkunde. Het artikel vat het boek 'Leren Veranderen' samen.

Veranderen is een relevant vak voor managers, medewerkers en adviseurs. Het is ook lastige materie. Professionaliteit lijkt het best te borgen via continue reflectie én het benutten van gestapelde kennis. Hiertoe zijn in dit artikel een aantal vragen en corresponderende richtingaanwijzers uitgewerkt. Lees meer…

Learning to Change

A guide for Organizational Change Agents

Léon de Caluwé, Hans Vermaak - Sage, 2003
An overview of change management fundamentals

‘Learning to Change’ provides a comprehensive overview of organizational change theories and practices developed by both U.S. and European change theorists. The authors compare and contrast different approaches: five fundamentally different ways of thinking about change Lees meer…

De kracht van kleine kwaliteit

In: T. Hardjono, A. Oosterhoorn, K. de Vaal, J. Vos. Perspectieven op kwaliteit.nl - NNK, 2012

Hans Vermaak
Een pleidooi voor activistische kwaliteitszorg

Ik hou ervan als iets kwaliteit heeft. Of het nou zelfgekweekte tomaten betreft of de passie van mijn leraar Nederlands op de middelbare school. Onvergelijkbare zaken – maar in al deze gevallen ben ik geraakt en geeft kwaliteit het leven kleur. Ik heb dat het meest waar zaken complex worden en door vele mensen samen tot stand komt. Daar waar professionele gedrevenheid om extern iets te betekenen iets ervaarbaars voor direct betrokkenen schept. Het is de ‘kleine kwaliteit’ die bottom-up up ontstaat. Lees meer…

Facilitating local ownership through paradoxical interventions

Hans Vermaak – Journal of Applied Behavioral Science, 2012
Why do facilitators fail when they try too hard to help people?

The complexity of tough issues can only be handled effectively with intensive local participation. Such participation is not straightforward as people may shy away from the unfamiliar repertoires, unpredictable processes and inevitable opposition that come with the territory. This article focuses on how to facilitate local ownership in a series of paradoxical interventions with sufficient depth and credibility. Lees meer…

Nabeschouwing

In: K. Kuitenbrouwer, T. Goudswaard, A. Schamineé. SocialDesignForWickedProblems - HNI, 2014

Hans Vermaak
Samenwerking tussen de werelden van beeldende kunst, ontwerp en veranderkunde.

Gedurende een half jaar hebben social designers en organisaties met veel enthousiasme samengewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe perspectieven voor taaie vraagstukken. Deze projecten waren onderdeel van het praktijkonderzoek SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS (SDFWP). Lees meer…

Boeksamenvatting ‘Plezier beleven aan taaie Vraagstukken’

Werkingsmechanismen van vernieuwing en weerbarstigheid

Hans Vermaak, Universiteit van Amsterdam 2009

De eerste editie van het boek kwam uit als proefschrift en publieksversie. Enkel in de eerste variant was er ook een samenvatting bijgevoegd. Dat verlangde de Universiteit van Amsterdam. Die samenvatting is vooral handig als je het boek ernaast hebt: het helpt dan hoofdlijnen te zien. Lees meer…

Vijf dagen pretpark

Capitalism in Question

Léon de Caluwé, Joost Kampen, Hans Vermaak - M&C 2013
Een impressie van de grootste wetenschapsconferentie ter wereld over management

De ‘Academy of Management’ bracht ook dit jaar weer vele duizenden wetenschappers en praktijkmensen tezamen. Het thema is elk jaar anders: dit jaar stond het in het teken van ‘Capitalism in Question’: het beschouwen van de problematische kanten van ons economisch stelsel. Vele bekende en nog veel meer onbekende namen uit alle windhoeken bogen zich over het thema, nog meer bogen zich over terugkerende managementonderwerpen variërend van organisatiecultuur tot logistiek.  Ironische genoeg vond dat dit jaar juist plaats in Word Disney World in Florida. Wij doen er verslag van als  terugkerende en als nieuwe deelnemers aan deze ontmoeting. Ter lering en inspiratie.

 

Verwaarloosd of taai?

Interview door Isolde Kolkhuis Tanke – O&O, 2013
Een gesprek met Hans Vermaak en Joost Kampen over een situationele benadering van stagnatie in organisaties

Stagnatie kom je in verschillende verschijningsvormen tegen in organisaties: van het niet op orde krijgen van de basisvoorwaarden om ‘normaal’ te kunnen werken, tot het blijven tegenhouden van vernieuwingsimpulsen juist wanneer er zoveel orde is. Op wat voor manieren kan je hier doorheen breken?   Lees meer…

Veranderen; de deskundigheid is oud, het vak is jong

Interview door Annet Weitering - Sioo Change, 2013
Een voor- en achteruitblik met Jaap Boonstra en Hans Vermaak

Een ochtend lang in gesprek over de historie en de  toekomst van veranderkunde ter gelegenheid van 55 jaar Sioo. Over het democratiserende verschil tussen verandermanagement en veranderkunde, over het belang van de geleefde werkelijkheid boven de papieren spierballentaal en over favoriete schrijvers en onze ambivalente opstelling richting nieuwe modes. Maar ook over multi-actor en multi-factor opgaven en hoe je daar samenwerking rond organiseert Lees meer…

Video-teaser ‘Omgaan met taaie vraagstukken’

Hans Vermaak - Nedworc, Utrecht 2010
Het slechte nieuws en het goede nieuws over vernieuwen rond complexe vragen

Op 4 maart 2010 organiseerde Nedworc  een middag over veranderkundig kijken naar ontwikkelingssamenwerking. Ik was een van degenen die een aftrap mocht geven van tien minuten. Het verzoek was wat te zeggen over het omgaan met complexe vraagstukken. Ik gaf een minicollege over wat ik net met een mijn promotie-onderzoek had ontdekt daarover in tien ‘goed nieuws/slecht nieuws’ boodschappen. Lees meer…

Designing Appreciative Inquiry as a Generative Change Process

Stretching the Practice of this Dialogic Approach

Danielle Zandee and Hans Vermaak – Paper Organizational Discourse Conference, 2012
A common language for situated AI design based on a discussion of current contrasting practices and recurring criticism of prevailing AI designs. How can we get more out of this intervention approach?

Because of its apparent simplicity and luring strength-based stance, appreciative inquiry can be misunderstood as an attractive and easy to emulate technique. Such misunderstanding may cause slippage from thoughtful inquiry into a managerial tool to create motivational experiences at work rather than to engage with complex issues. Such slippage may ultimately turn the appreciative approach into another disappointing management fad. Fortunately, the prolific use of appreciative inquiry during the last decades provides us with rich experiential material for timely reflection, critique and renewal. Lees meer…

Leren genieten van complexiteit

Complexe vraagstukken vragen om aanpakken met evenveel finesse

Hans Vermaak - Synaps, 2011
Een introductie in het hanteren van taaie vraagstukken

In elke organisatie spelen persistente vraagstukken. Vraagstukken die al zo lang bestaan dat bijna iedereen accepteert dat ze er zijn. Denk aan samenwerking tussen medisch specialisten in een ziekenhuis en aan het leren van docenten in onderwijsinstellingen. Ze gaan niet over bijzaken, ze gaan over hoofdzaken. En potentieel kan je er ook het meeste plezier aan beleven. De taaiheid zit in een historie van aanpakken die tekort schieten. Hoe kan dat anders? Lees meer…

Vals spelen voor de goede zaak

In: T. de Jong, S. van der Veer. We presteerden nog lang en gelukkig. Een sprookjesboek voor organisatieverbetering – Anderz, 2017

Hans Vermaak
Een reflectie op het sprookje Klein Duimpje van Charles Perrault uit 1697

Wat zegt ‘Klein Duimpje’ over organisatieverandering? Het gaat erover dat wie niet sterk is, slim moet zijn. Als jongste in het gezin wist ook ik dat. Maar bij Klein Duimpje is het meer dan een goede leerschool, het is een overlevingstactiek als hij aanloopt tegen personages groter, sterker en ouder dan hijzelf. En die tactiek is toepasbaar waar geweld een rol speelt in organisaties. En ook wanneer je complexe vraagstukken oppakt omdat wat daarin goed werkt, zelden is hoe het hoort.  Het sprookje vertelt hoe we vernieuwing klein kunnen beginnen. Lees meer…

Working interactively with causal loop diagrams

In: J. Boonstra, L. de Caluwé (eds.) Intervening and changing - Wiley, 2007

Hans Vermaak
Intervention choices and paradoxes in practical application.

Causal loop diagrams can help in tackling complex issues effectively. Until the nineteen-seventies the literature focussed on the technique of such diagrams. Since then it has become evident that participation of stakeholders in making and applying such diagrams is desired to affect change. Lees meer…

‘Defixation’ as an intervention perspective.

Understanding Wicked Problems at the Dutch Ministry of Foreign Affairs.

A. Stoppelenburg, H. Vermaak - Journal of Management Inquiry, 2009
Systemic research to uncover the unwritten rules of an organization

This case study presents reflections on a research intervention conducted at the Dutch Ministry of Foreign Affairs. The subject was the practice of administration. Its objective became to understand its “wicked problems” and to create action principles. It was an analytical research effort as well as a learning intervention. Lees meer…

Interactief werken met causale diagrammen

Leren omgaan met keuzes en paradoxen in de procesvoering

Hans Vermaak – M&O, 2006
Hoe betrek je mensen in het maken van causale diagrammen?

Causale diagrammen kunnen helpen om effectief om te gaan met complexe vraagstukken. Er is tot de jaren zeventig vooral geschreven over de techniek van dat soort diagrammen. Inmiddels is helder dat participatie van betrokkenen bij het maken en toepassen van dit soort diagrammen nodig is om effectief te zijn en krijgt het interactief werken ermee ook aandacht. Lees meer…

OD without context management is a luxury item.

Paper for a symposium on the future of Organizational Development

Hans Vermaak, Annual Academy of management Conference, 2006
Organization Development suffers from a lack of pragmatism about power

OD has an established tradition. There is a community of practice, academic research, handbooks in all sorts, development of new practices, lots of publications, proven methods. All seems fine. At the same time there is recurrent talk and publications expressing worry about the future of OD. Lees meer…

Change paradigms

An overview

Léon de Caluwé, Hans Vermaak – OD journal, 2004
A brief introduction in the ‘colors of change’

The authors present five fundamentally different ways of thinking about change, each representing different beliefs systems and convictions about how change works, the kind of interventions that are effective, how to change people, etc. Lees meer…

Betekenis geven aan een causaal diagram

Technische vuistregels voor het maken van een causaal diagram

Hans Vermaak – Handboek voor Organisatieinstrumenten, 2003
De techniek van causale diagrammen uiteengezet

Het artikel behandelt de ‘techniek’ van het maken een causal diagram. Het behandelt die techniek in het kader van het zoeken naar de ‘angel’ van een hardnekkig verandervraagstuk. Lees meer…

Denken over veranderen van mensen en organisaties

Overeenkomsten tussen veranderaars en therapeuten

Léon de Caluwé, Frans Que, Hans Vermaak - Management & Organisatie, 2001
Wat zijn de belangrijkste stromingen in veranderland en therapieland?

Ontmoetingen tussen organisatieadviseurs en psychotherapeuten vaak een feest van herkenning op. Beiden hebben hun vak gemaakt van het begeleiden van verandering. Dat roept de vraag op wat hun benaderingen met elkaar te maken hebben. Lees meer…

Audio CD over strategieën voor veranderen

Deel van de Verandermanagementbox - MainPress/Academic Service, 2008

Hans Vermaak
Vuistregels en valkuilen bij het kiezen van een veranderaanpak aan de hand van het kleurendenken.

Bij de keuze voor een veranderstrategie gaat het in eerste instantie niet om uitgewerkte interventieplannen, maar om de redenering erachter welke insteek het meeste slaagkans heeft. Gelooft u in een politieke onderhandeling, in een verleidingsroute of moet er vooral geleerd worden? Er zijn veel soorten veranderstrategieën. U kunt dus kiezen en dat is maar goed ook, want niet elke strategie werkt altijd even goed. Lees meer…

Taaie en urgente vraagstukken als startpunt voor vernieuwing

Interview door Luc Verheijen – Develop, 2010
Een gesprek met twee verander-promovendi: Suzanne Verondonschot & Hans Vermaak

 In juni 2009 promoveerde Hans Vermaak cum laude op een proefschrift over taaie vraagstukken. Suzanne Verdonschot verdedigde in september van datzelfde jaar haar proefschrift over lastige vraagstukken die aanleiding geven om te verbeteren en vernieuwen. Reden genoeg om hun perspectieven naast elkaar te zetten. Lees meer…

Thinking in colors – on video

Five ways to deal with change

Léon de Caluwé, Hans Vermaak – Twynstra Gudde/Alcatel, 2008
Introduction into five different 'worlds' of change

Léon de Caluwé and Hans Vermaak present briefly five fundamentally different ways of thinking about change. Each of these represents a different belief system and conviction about how change works, the kind of interventions that are effective, how to change people, etc. They are labeled by color: yellow, blue, red, green, and white print thinking. Their color-model is based on their observations of current practices and existing theories about change. Lees meer…

De meeste adviseurs zijn geen coach.

Hans Vermaak, Management Consultant Magazine, 2004
Omgaan met risico’s van ongewenste intimiteit en onethische manipulatie

De legitimatie van coaching op het werk moet zijn dat organisaties er beter door gaan functioneren. Als dat niet zo is dan is het een privé aangelegenheid waar een baas niet voor hoeft te betalen. Maar kan het coachen van één individu op de werkplek wel zo’n sneeuwbaleffect veroorzaken? Lees meer…

Kleurendenken op video

Vijf werelden van veranderen

Léon de Caluwé, Hans Vermaak, Petra Haartsen - Twynstra Gudde, 2007
Korte verhalen over geeldruk, blauwdruk, rooddruk, groendruk en witdruk

Veranderopgaven komen in vele soorten en smaken. Gelukkig geldt dat ook voor veranderbenaderingen. Op basis van theorie en praktijk brachten we contrasterende veranderbenaderingen in kaart: dat is bekend geworden als het ‘kleurendenken’. De video zet kort de denkbeelden per kleur uiteen en legt uit hoe je ermee om kan gaan. Lees meer…

Podcast over taaie vraagstukken

Interview door Ronald Buitenhuis - Management & Literatuur, 2009
Een gesprek gehouden vlak na de lancering van het boek

Taaie vraagstukken zijn complex en daarom laten we ze liever liggen. ‘Krachttaal schiet te kort. Je moet het doen met ontrafelen, experimenteren, langdradiger processen. Er is geen quick fix.’ Dat soort oneliners vlogen over de tafel in het interview met Ronald Buitenhuis. We spraken over de reden van taaiheid, oplossingen en deling van sturing. Lees meer…

Soms moet communicatie verontrusten

Verandercommunicatie volgens Hans Vermaak.

Interview door Rocco Mooy – Interne Communicatie, 2009
Een opener cultuur is vaak een ontzettend slecht idee

Plezier beleven aan taaie vraagstukken. Daarop promoveerde hij tot doctor in de ‘veranderkunde’. Complexe vraagstukken die zo taai zijn dat mensen er graag met een bochtje omheenlopen: Vermaak zet er maar wat graag zijn tanden in. Zijn ervaring met dergelijke kwesties leidt tot een verfrissende kijk op communicatie bij veranderingen. Lees meer…

Nestoren kijken terug op het adviesvak.

Een bijdrage leveren in gebrokenheid

Léon de Caluwé, Hans Vermaak – Management & Organisatie, 1997
Still confused but on a higher level

Binnen twee dagen was het geregeld: Max Rubinstein, Wessel Ganzevoort, Hans van Londen en Miel Otto waren enthousiast om onder leiding van Maarten van Gils te praten over vijftig jaar adviestraditie. Lees meer…

Interactief werken met causale diagrammen.

In: J. Boonstra, L. de Caluwé. Interveniëren en veranderen. Zoeken naar betekenis - Kluwer, 2006

Hans Vermaak
Leren omgaan met keuzes en paradoxen in de procesvoering.

Causale diagrammen kunnen helpen om effectief om te gaan met complexe vraagstukken. Er is tot de jaren zeventig vooral geschreven over de techniek van dat soort diagrammen. Inmiddels is helder dat participatie van betrokkenen bij het maken en toepassen van dit soort diagrammen nodig is om effectief te zijn en krijgt het interactief werken ermee ook aandacht. Lees meer…

Werelden achter de zorg

Een reisgids voor het richten, inrichten en veranderen van gezondheidszorginstellingen

Hans Vermaak, Hans Westerveld – Twynstra Gudde, 2001
Leren omgaan met contrasterende filosofieën over de zorg en hun consequenties in dagelijkse praktijken.

Waar moet het heen met de gezondheidszorg? Er is geen gebrek aan externe druk op de sector, noch ontbreekt het aan vernieuwingsdrang. Als antwoord vliegen de toekomstvisies ons bovendien om de oren. Toch leidt dat alles niet zomaar tot doortastende vernieuwing. Het debat over de toekomst van de zorg stagneert. Dat ligt aan de geboden visies: ze zijn of eenzijdig of niet inspirerend.

 Lees meer…

Comparing psychotherapists’ and change agents’ approaches to change

In: A. Buono (ed.) Creative Consulting: Innovative Perspectives on Management Consulting - Information Age Publishing, 2004

Léon de Caluwé, Frans Que, Hans Vermaak
What can change agents and therapists learn from each other?

In this chapter we explore the most prominent clusters of theories for changing organizations and changing people. Managers and management consultants make use of the first set of theories while psychotherapist use the latter. Our assumption was that there would be considerable overlap between these sets of theories. Lees meer…

Thinking about Change: Complexity and Multiplicity in Change Processes

In: J. Boonstra (ed): Dynamics in Organizational Change and Learning - Wiley, 2004

Léon de Caluwé, Hans Vermaak
Theories about why change does not work. And theories about how differently change works when it does.

Given that more organizational change takes place unplanned than planned and more unsuccessful than successful, we think there is justification for reflection on why change does not work. This implies complexifying things rather than simplifying them: to search for hidden rules of the game, for informal processes, political mechanisms in organizations, etc. Lees meer…

Leren veranderen onder druk

De Pabo met de 'rode kaart'

Joekie Blom, Hans Vermaak – Twynstra, 2001
Korte casusbeschrijving van een lastig verandertraject

In dit boekje is gekozen voor de Pabo in Amsterdam als voorbeeld van een grote veranderkundige opdracht in een organisatie in crisis. De verschillende fasen van het verandertraject worden beschreven, inclusief de aanleiding en kenmerken van de onderwijsomgeving. Ook wordt met betrokkenen teruggeblikt. Lees meer…

Meegesleurd door de opdrachtgever?

Wat zouden Lodge en Vermaak doen?

Casebespreking onder leiding van Arend Ardon – MC Magazine, 2002
Eén advies: beiden in volle vaart het ongemak zoeken

Een productiebedrijf in de Randstad is gezond en opereert stabile. Men zet een traject in om competentiemanagment vorm te geven met de directie in ‘the lead’. Maar hun voortrekkersrol pakt niet goed uit. De adviseur zit met een dilemma: als hij echt op de achtergrond wil blijven, loopt hij het risico dat hij wordt meegesleurd. Op de voorgrond neemt hij de verantwoordelijkheid over. Lees meer…